CS86.jpg

CS 86-HI är en multi-kammare för fönster och dörrar som kombinerar estetisk design, optimal stabilitet och hög termisk komfort.


passive-unit.jpgMarknaden är på väg till mer thermaly effektivare och renare byggnader och isolerrutor med hög värmeisolering är en av viktigaste faktorerna för att uppnå detta mål.


u-value.jpgU-värdet är värmeisolering koefficient som visar värmeförluster från ett fönster eller en dörr eller glas paket. Det är mängden energi som avdunstar genom 1m2 stor yta av materialet som testas. Ett fönster har tre olika U-värden:


© 2009 "ALTEHS" SIA